Doświadczenie kancelarii

Doświadczenie


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy. Tytułem przykładu wskazujemy na:

Radca Prawny, odszkodowania

Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, jak i w postępowaniu sądowym. Osobiście reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących odszkodowań związanych z uchwaleniem i zmianą planów miejscowych, odszkodowań za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, nienależyte wykonanie umowy i z tytułu czynów niedozwolonych.

 

Prawnik, prawo nieruchomości

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi zniesienia współwłasności nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących sposobu użytkowania nieruchomości, a także przed Sądami Administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę .

 

Radca prawny, prawo budowlane

Kancelaria oferuje klientom korporacyjnym i indywidualnym porady w zakresie prawa budowlanego. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi do sądów administracyjnych.

 

Kancelaria, sprawy pracownicze

Reprezentujemy Klientów w szczególności w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, w sprawach zwolnień grupowych oraz w sprawach o nadgodziny, a także w sprawach zakazów konkurencji.

 

Kancelaria, windykacja

Posiadamy doświadczenie w zakresie dochodzenia zapłaty zaległych należności na etapie przedsądowym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym.

 

Radca Prawny, środki Unijne

Kancelaria doradza w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej dla mśp, opiniuje dokumenty i projekty związane z udziałem w programach pomocowych takich jak dofinnsowanie ze środków Funduszy Powierniczych w ramach programu JEREMIE.