Zakres usług kancelarii

Zakres usług


Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących:

prawa budowlanego

 • przygotowywanie umów
 • prowadzenie procesów w sprawach budowlanych
 • reprezentacja w mediacjach
 • reprezentacja przed KIO

prawa pracy

 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sądzie w sprawach o nadgodziny, odwołań od  wypowiedzenia, wypadków przy pracy
 • przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania
 • przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę
 • przygotowanie zwolnień grupowych

błędów medycznych

 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o zdarzeniach  medycznych
 • reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia na drodze postępowania sadowego

działania administracji i organów podatkowych

 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń
 • reprezentacja przez sądami administracyjnymi
 • dochodzenie odszkodowań od organów administracji państwowej i samorządowej

działalności deweloperów i zawieranych umów deweloperskich

 • ocena umów deweloperskich
 • sprawdzanie deweloperów
 • zgłaszanie wierzytelności nabywców lokali mieszkalnych i ich reprezentacja w postępowaniu upadłościowym dewelopera

postępowań upadłościowych

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności i sprzeciwów
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym

zamówień publicznych

 • reprezentacja przed KIO
 • sporządzanie odwołań

działalności podmiotów leczniczych

 • obsługa podmiotów leczniczych w zakresie ich organizacji oraz kontraktowania
 • przygotowywanie umów
 • obrona przed roszczeniami pacjentów

funkcjonowania spółek i innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

 • zakładanie spółek handlowych
 • przekształcenia spółek (podział, łączenie)
 • likwidacja spółek

naruszenia uczciwej konkurencji

 • dochodzenie odszkodowań
 • dochodzenie tzw. „półkowego”

wspólnot mieszkaniowych

 • dochodzenie należności
 • przygotowywanie uchwał i umów

gospodarki nieruchomościami

 • dochodzenie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowania w związku ze zmianą planu zagospodarowania
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Oferujemy porady prawne, uczestnictwo w spotkaniach, mediacjach, reprezentację w procesach, stałą obsługę prawną.